online autoverzekering

De Beste Autoverzekering

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de beste autoverzekering. Of de verzekering voor je auto met de betere voorwaarden. Of die

Een aanvullende autoverzekering vergelijken

Naast dedoorsneedekking van de autoverzekeringheb je de optie om een aanvullendeautoverzekering te nemen. Je kuntbij bijna alleautoverzekeringsmaatschappijen kiezen uit de nukomende aanvullende autoverzekeringen:

Schadeverzekering inzittenden

Een schadeverzekering inzittenden vergoedt dewerkelijk geleden schade van de metgezellendie in jouw auto zatengedurende het schadeclaim. Ook hier maakt het niet uitwie de schuldige is.

Een schadeverzekering inzittenden is eenuitbreiding van de verzekeringvoor je auto. Die bescherming biedt tegen immateriëleen niet-lichamelijke schade na een aanrijding. In de regel is dit een bescherming ten hoogste één miljoen euro. Met een inzittendenverzekering regel je dat je perfecte dekking hebt alser een ongevalis gebeurd.

No-claimbeschermer

Enkeleautoverzekeraars bieden ook demogelijkheid om je extra te verzekeren met eenno-claimbeschermer. Met deze beschermerkun je 1x per jaar gebreken claimenzonder dat de kosten van de verzekering van je auto verhoogd wordt en zonder dat je no-claimkortingverlaagd wordt. Het claimen van deze gebreken heeftdaarentegen wel effect op het aantal jaren gebrekenvrij. Bij een overstap naar een andereautoverzekeraar is het hierdoor eenmogelijkheid dat je premie wel verhoogd wordtals gevolg van het verlagen van het aantalschadevrije jaren.

Aanvullende verzekeringen bij je autoverzekering

Er zijn diverse aanvullendeverzekeringen mogelijk. Ze zijn niet allemaal nodig ofverplicht, je kunt zelf bepalen welke jenodig vindt.

  • Ongevallen inzittendenverzekering – keert eenbepaald bedrag uit als iemand na een aanrijdinggehandicapt raakt of overlijdt. Dat geldt voorde bestuurder, maar ook voor eventuelemedepassagiers.
  • Schadeverzekering voormedepassagiers. betaalt degebreken die de automobilist en/ofpassagierservaren door het ongeluk.Dat kan geestelijkegebreken zijn, maar tevens schade aanpersoonlijke spullen of kleding. Het bedrag dat wordt uitbetaald,staat gelijk aan de gebreken die geleden is.
  • Rechtsbijstandverzekering.Voor wettelijk advies endeskundige rechtshulp om bijvoorbeeldschade aan de auto of letselschade te verhalen. Houd errekening mee dat de premie hoger is als je een autoverzekering vergelijkt inclusiefaanvullende verzekering. Het wordt dan lastiger om een goedkope autoverzekering te vinden.Meereenvoudigeinformatie over autoverzekeringenkun je ook lezen in de productwijzers die door het Verbond vanverzekeringsmaatschappijen zijn samengesteld? Hier is meer te zien: de beste autoverzekering

Scroll to top