All Risk autoverzekering

Goede Autoverzekering

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de goedkoopste autoverzekering. Of de verzekering voor je auto met de beste condities. Of die

Een aanvullende autoverzekering vergelijken

Naast debasisdekking van de autoverzekeringheb je de mogelijkheid om een aanvullendeautoverzekering af te sluiten. Je kuntbij de meesteautoverzekeraars kiezen uit de volgende aanvullende autoverzekeringen:

Schadeverzekering inzittenden

Deze aanvullende verzekeringvoor je auto biedt dekking voor werkelijkgeleden letselgebreken en/of schade aan bagageof persoonlijke zaken van deberijder en ;eventuelepassagiers als gevolg van eenaanrijding met je auto. De maximum van devergoeding die je ontvangt, isgebonden aan van de daadwerkelijkeschade en is in de regel maximaal 1.000.000,- euro. Hoe hoog demaximale uitbetaling uiteindelijkgeworden is, kun je nalezen in de polisvoorwaarden van de verzekeringsmaatschappijvan je auto.

Autoverzekering

In beginsel kunt u een autoverzekeringop basis van de volgende drie basisdekkingen kiezen;

  • WA
  • WA-Plus
  • WA-Casco

ernaast kunt u extrabeschermingen nemen, zoals automobilistenhulp in het binnenland of een inzittendenverzekering.

FBTO heeft een unieke nieuwe wijze van verzekerenmet de Internet Autoverzekering. Uregelt alles zelf online, waarmee de maandprijsextra laag is. De verzekering is ook heel flexibel. U heeft geenjaarcontract en u kunt linearecta aan gaan wijzigen ofannuleren.

Bij de FBTO Internet Autoverzekeringwordt uw opgebouwde no-claimkorting per maand verrekendin plaats van jaarlijks. Zo betaalt u dus iedere maand minder premie!

De pre’s van de FBTO Internet Autoverzekering zijn:

  • Geen jaarcontract
  •  subiet wijzigen, aanvullen ofopzeggen van uw polis
  • Een lage premie, die elke schadevrijemaand daalt
  • Geen papieren rompslomp

Profiteer nu ook van de FBTO Internet Autoverzekering!

Bereken hier uw premie!

Aanvullende verzekeringen bij je autoverzekering

Er zijn verschillende opties bij de autoverzekering mogelijk. Ze zijn niet allemaal nodig ofverplicht, je kunt zelf bepalen welke jenoodzakelijk vindt.

  • Ongevallen inzittendenverzekering – keert eenvariabel bedrag uit als iemand na een ongelukinvalide raakt of het niet overleeft. Dat geldt voorde bestuurder, maar tevens voor eventuelebijrijders.
  • Schadeverzekering voorfamilieleden. vergoedt deschade die de automobilist en/ofmedepassagierslijden door het aanrijding.Dat kan lichamelijke schade zijn, maar ook gebreken aanpersoonlijke spullen of kleding. Het bedrag dat wordt uitbetaald,staat gelijk aan de schade die geleden is.
  • Rechtsbijstandverzekering.Voor juridisch advies endeskundige rechtshulp om onder meergebreken aan de auto of letselgebreken te verhalen. Houd errekening mee dat de premie hoger is als je een autoverzekering vergelijkt inclusiefaanvullende verzekering. Het wordt dan lastiger om een goedkope autoverzekering te vinden.Meeralgemenekennis over autoverzekeringenkun je ook lezen in de productwijzers die door het Verbond vanverzekeraars zijn samengesteld? Hier is meer te zien: goede autoverzekering

Scroll to top