de goedkoopste autoverzekering

Hele Goedkope Autoverzekering

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de betere autoverzekering. Of de verzekering voor je auto met de betere voorwaarden. Of die

Een aanvullende autoverzekering vergelijken

Naast degangbaredekking van de verzekering voor je autoheb je de mogelijkheid om een aanvullendeautoverzekering te kiezen. Je kuntbij de meesteautoverzekeraars kiezen uit de volgende aanvullende autoverzekeringen:

Schadeverzekering inzittenden

Een gebrekenverzekering inzittenden betaalt deuiteindelijk geleden schade van de passagiersdie in jouw auto zatentijdens de aanrijding. Tevens hier maakt het niet uitwie de schuldige is.

Een gebrekenverzekering inzittenden is eenuitbreiding van de autoverzekering. Die dekking biedt tegen lichamelijkeen niet-lichamelijke schade na een ongeluk. Vrijwelaltijd is dit een dekking ten hoogste één miljoen euro. Met een inzittendenverzekering regel je dat je perfecte bescherming hebt alser een ongevalis gebeurd.

No-claimbeschermer

Veelautoverzekeringsmaatschappijen geven tevens deoptie om je aanvullend te verzekeren met eenno-claimbeschermer. Met deze beschermerkun je één maal per 12maanden gebreken claimenzonder dat de kosten van de verzekering van je auto omhooggaat en zonder dat je korting op de no-claimverlaagd wordt. Het verhalen van deze gebreken heeftdesalniettemin wel invloed op het aantal schadevrijejaren. Bij een overstap naar een andereautoverzekeraar is het daardoor een optie dat je premie wel meer wordtals gevolg van het verlaagde aantalschadevrije jaren.

Aanvullende verzekeringen bij je autoverzekering

Er zijn verschillende aanvullendeverzekeringen mogelijk. Ze zijn niet allemaal nodig ofverplicht, je kunt zelf bepalen welke jenodig vindt.

  • Ongevallen inzittendenverzekering – keert eenvast bedrag uit als iemand na een aanrijdinginvalide raakt of overlijdt. Dat geldt voorde bestuurder, maar tevens voor eventuelepassagiers.
  • Schadeverzekering voorinzittenden. vergoedt degebreken die de berijder en/ofmedepassagierservaren door het ongeval.Dat kan lichamelijke schade zijn, maar ook schade aanbagage of kleding. Het bedrag dat wordt uitbetaald,staat gelijk aan de schade die geleden is.
  • Rechtsbijstandverzekering.Voor rechterlijk advies enspecialistische rechtshulp om bijvoorbeeldschade aan de auto of letselgebreken te verhalen. Houd errekening mee dat de maandprijs hoger is als je een autoverzekering vergelijkt inclusiefaanvullende verzekering. Het wordt dan lastiger om een goedkope autoverzekering te vinden.Meeralledaagseinformatie over autoverzekeringenkun je tevens lezen in de productwijzers die door het Verbond vanverzekeraars zijn samengesteld? Hier is meer te zien: hele goedkope autoverzekering

Scroll to top