Autoverzekering Afsluiten Online

Hoeveel Kost Autoverzekering

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de goedkoopste verzekering voor je auto. Of de verzekering voor je auto met de beste voorwaarden. Of die

Een aanvullende autoverzekering vergelijken

Naast debasisdekking van de autoverzekeringheb je de optie om een aanvullendeautoverzekering te kiezen. Je kuntbij bijna alleautoverzekeraars kiezen uit de volgende aanvullende autoverzekeringen:

Schadeverzekering inzittenden

Deze aanvullende verzekeringvoor je auto biedt dekking voor echtopgelopen letselgebreken en/of schade aan bagageof persoonlijke zaken van deberijder en ;eventuelemeerijders als gevolg van eenaanrijding met je auto. De hoogte van devergoeding die je ontvangt, is afhankelijk van de opgelopengebreken en is in de regel maximaal 1 miljoen euro. Hoe hoog deuiteindelijke vergoeding uiteindelijkgeworden is, kun je teruglezen in de voorwaarden van jeverzekering van jouw autoverzekeraar.

No-claimbeschermer

Veelautoverzekeraars geven tevens demogelijkheid om je extra te verzekeren met eenbescherming van je no-claim. Met deze beschermerkun je 1x per jaar schade claimenzonder dat de maandlasten van de verzekering van je auto omhooggaat en zonder dat je no-claimkortinglager wordt. Het verhalen van deze gebreken heeftdesalniettemin wel effect op het aantal jaren gebrekenvrij. Bij een overstap naar een andereautoverzekeraar is het hierdoor mogelijk dat je kosten wel meer wordtals gevolg van het verlaagde aantalschadevrije jaren.

De verschillende typen autoverzekeringen

Er zijn verschillende soorten autoverzekeringen die u kunt afsluiten. Een autoverzekering is verplicht, maar ukunt zelf bepalen wat voor een soort autoverzekering u kiest. Dit kan nogbest onduidelijk zijn, daarom hebben wij alles opeen rij gezet.

Autoverzekering

Een autoverzekeringis verplicht wanneer een auto op de openbare weg staat. Ook in het geval u deze auto niet gebruikt, moet hetverzekerd zijn. Alleen auto’s die echt in een schuur staan en nietgebruikt worden hoeven niet per se verzekerd te worden. Er zijn verschillendetypen autoverzekeringen:

  • WA,
  • WA+ beperkt casco
  • WA+ volledig casco.

Ook is het een mogelijkheid om nog extraverzekerd te zijn. Wat er exact wordt verzekerd is gebonden aan van de verzekering die u aangaat.Hoe duur een verzekering is, hangt af van hetsoort verzekering die u afsluit en het bedrijf waaru die afsluit.

De WA autoverzekering

De WA autoverzekeringis op zijn minst verplicht voor iedereauto. Het maakt niet uit wat u voor een auto heeft, u moet deze sowiesoverzekeren met WA. Bij een WA verzekering wordt schade aan andermans eigendommen betaald.Eigen schade aan uw eigen voertuig isechter niet verzekerd.

WA+ beperkt casco autoverzekering

De WA+ beperkt casco is een verzekering met meerdekking dan de WA autoverzekering.Dit houdt in dat er meer wordt verzekerd. Zo wordt ook schade aan deeigen auto vergoed, maar niet in alle claims.U kunt namelijk schade zoals diefstal of een slippartij nietvergoed krijgen. De meeste klanten kiezenvoor een WA+ Beperkt Casco verzekering wanneer de auto tussen de drie en deacht jaar oud is.

WA+ volledig casco

De Wa+ volledig casco is een autoverzekering die meestal wordtafgesloten wanneer de verzekeringnemer een splinternieuweauto heeft. De WA+ volledig casco isnamelijk de meest uitgebreide autoverzekeringdie u kunt hebben. Eigenlijk wordt iedere schade wel uitbetaald,behalve wanneer deze is ontstaan door slijtage en ouderdom, of wanneer u onderinvloed heeft gereden.

Aanvullende verzekeringen

Er zijn enkele aanvullendeverzekeringen af te sluiten. Dit kan interessant zijn als u niet gelijkeen dure W+ volledig casco wilt, maar wel bepaalde zakenhiervan belangrijk vindt. Zo is het een mogelijkheidom u aanvullend te verzekeren voor inzittenden bij eenclaim, of kunt u bijvoorbeeld de ramen aanvullend verzekeren zodat ookruitschade wordt gedekt. Bij het afsluiten van uw verzekering kunt u precieszien welke extra mogelijkheden er beschikbaar zijn.

No-claim korting

Hoe langer u rijdt zonder schade, hoemeer korting u kunt krijgen op uw autoverzekering. Deze schadevrije jaren kunnen voor een groot voordeel zorgen en uwordt dan dus beloond voor het schadevrij rijden. Dit wordt niet door alleverzekeraars geboden. Hier is meer te zien: hoeveel kost autoverzekering

Scroll to top