All Risk Autoverzekering Voorwaarden

Voordelige Autoverzekering

Door te vergelijken op hier vind je de goedkoopste autoverzekering. Of de verzekering voor je auto met de beste voorwaarden. Of die

Opzegtermijn autoverzekering

De opzegtermijn van verzekeringenvan auto’s is bij elke verzekeringsmaatschappijanders geregeld. Soms is heteen dag, 30 dagen, maar 12 maanden komttevens wel voor. Voor verzekeringsmaatschappijen die aangesloten zijn bij het Verbond vanverzekeringsmaatschappijen geldt eengewonecontracttermijn van ten hoogste 12 maanden. Na dat jaar mag je per dagopzeggen met een opzegtermijn van 30 dagen.Wil je overstappen? Check dan eerst even de opzegtermijn van je verzekering van je auto.

Rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen of verhaalrechtsbijstandverzekering

Als je een probleem in relatie tot je auto hebt, kun je juridische bijstandnodig hebben. Dit kan een geschil zijn alsgevolg van een aanrijding, maar ondermeer ook een conflict met jeautogarage. Enerzijds kun je danrechtsbijstand ontvangen waarbij ersprake is van juridische hulp als er sprake is van eenrechtszaak en anderzijds kun je bijstandbekomen als je schade wilt verhalenbij de wederpartij. Dit laatste wordt gedekt als je een verhaalrechtsbijstandverzekering voorauto’s hebt afgesloten.

Autoverzekeringen vergelijken: welke beschermingen moet je kiezen?

Als je op onze website autoverzekeringen vergelijkt, kun je instap twee kiezen welke bescherming je wilt. Er zijn er drie:

  • WettelijkAansprakelijkheid. Dit is de meest beperkte dekking, maar daarmee heb jeook de goedkoopste verzekering voor je auto. De gebrekendie je met je auto veroorzaakt wordt betaald, maar je eigengebreken niet.
  • WA Plus (tevens wel WA + beperkt cascogenoemd). Naast de WA-dekking, wordt nuook de ellende aan je eigen auto betaald bij o.a.brand, diefstal, storm en ruitbreuk. schade aan je eigen auto die jezelf hebt veroorzaakt (door onder meer eenaanrijding) wordt niet betaald.
  • WA + volledig casco (tevens wel All Riskgenoemd).Alles wat onder beperkt casco valt wordtvergoed, maar nu wordt ook alle gebreken aan jeeigen auto betaald.

De keus voor debescherming hangt af van het bouwtwaalfmaanden en de waarde van je auto. Kies niet zomaar voor degoedkoopste autoverzekering en dekking: klasse is tevensbelangrijk. Ga je hier je autoverzekering vergelijken? Dan geven wij je online advies zodatje de beste keuzemogelijkheid kuntmaken. Hier is meer te zien: voordelige autoverzekering

Scroll to top