goedkoopste autoverzekering van nederland

Wa Autoverzekering Goedkoopste

Door te vergelijken op onze website vind je de goedkoopste autoverzekering. Of de verzekering voor je auto met de beste condities. Of die

Autoverzekering opzeggen

Wil je de autoverzekeringannuleren? Dat kan. Je stuurt een e-mail naar jeverzekeraar. Deverzekeringsmaatschappij zal jouw autoverzekering overhet algemeen binnen een maand annuleren. Letwel op bij overstappen: zorg eerstdat je aanvraag is geaccepteerd bij de nieuweverzekeringsmaatschappij en zeg dan pas je lopendeverzekering van jeauto op! Wil je de autoverzekering annuleren omdat jeverzekeraar eenpremieverhoginginvoert of de alledaagsevoorwaarden heeft aangepast,dan mag je de autoverzekeringzonder opzegtermijn beëindigen.

Pechhulp

Vaak is er de mogelijkheid om je extra te beschermen tegen hulp bij pech in eigen land of onder meer in heel Europa. Als je hiervoor een aanvullende verzekering voor je auto afsluit, krijg je te allen tijde assistentie als je onderweg problemen hebt aan je auto.

Een pechhulpverzekering vergoedt kosten alsgevolg van pech met de auto. Met deze verzekering voor je auto krijg je onverwijld hulp als je auto door pech en/of eenmotorisch defect niet meer kan rijden. Je hebt dekeus voor eenNederland en/of Europa dekking.

De verschillende soorten autoverzekeringen

Er zijn verschillende typen autoverzekeringen die u kunt aangaan. Een autoverzekering is verplicht, maar ukunt zelf bepalen wat voor een soort autoverzekering u kiest. Dit kan nogbest vervelend zijn, daarom hebben wij alles opeen rij gezet.

Autoverzekering

Een autoverzekeringis verplicht wanneer een auto op de openbare weg staat. Ook indien u deze wagen niet gebruikt, moet hetverzekerd zijn. Alleen auto’s die echt in een schuur staan en nietgebruikt worden hoeven niet per se verzekerd te worden. Er zijn verschillendesoorten autoverzekeringen:

  • WA,
  • WA+ beperkt casco
  • WA+ volledig casco.

Ook is het een mogelijkheid om nog extraverzekerd te zijn. Wat er precies wordt verzekerd is gebonden aan van de verzekering die u afsluit.Hoe duur een verzekering is, is afhankelijk van hetsoort verzekering die u afsluit en deverzekeraar waaru die afsluit.

De WA autoverzekering

De WA autoverzekeringis niet minder dan verplicht voor iedereauto. Het maakt niet uit wat u voor een auto heeft, u moet deze sowiesoverzekeren met WA. Bij een WA verzekering wordt schade aan andermans eigendommen betaald.Eigen schade aan uw eigen voertuig isechter niet verzekerd.

WA+ beperkt casco autoverzekering

De WA+ beperkt casco is een verzekering met meerdekking dan de WA autoverzekering.Dit houdt in dat er meer wordt verzekerd. Zo wordt ook schade aan deeigen auto betaald, maar niet in alle situaties.U kunt namelijk schade zoals diefstal of een slippartij nietuitbetaald krijgen. De meeste klanten kiezenvoor een WA+ Beperkt Casco verzekering wanneer de auto tussen de drie en deacht jaar oud is.

WA+ volledig casco

De Wa+ volledig casco is een autoverzekering die meestal wordtafgesloten wanneer men een gloednieuweauto heeft. De WA+ volledig casco isnamelijk de meest uitgebreide autoverzekeringdie u kunt hebben. Eigenlijk wordt iedere schade wel vergoed,behalve wanneer deze is ontstaan door slijtage en ouderdom, of wanneer u onderinvloed heeft gereden.

Aanvullende verzekeringen

Er zijn verschillende aanvullendeverzekeringen af te sluiten. Dit kan interessant zijn als u niet meteeneen duurdere W+ volledig casco wilt, maar wel bepaalde onderdelenhiervan interessant vindt. Zo is het een mogelijkheidom u aanvullend te verzekeren voor inzittenden bij eenongeval, of kunt u bijvoorbeeld de autoruiten aanvullend verzekeren zodat ookruitschade wordt gedekt. Bij het afsluiten van uw verzekering kunt u precieszien welke extra opties er beschikbaar zijn.

No-claim korting

Hoe langer u rijdt zonder schade, hoemeer korting u kunt krijgen op uw autoverzekering. Deze schadevrije jaren kunnen voor een groot voordeel zorgen en uwordt dan dus beloond voor het schadevrij rijden. Dit wordt niet door alleverzekeraars geboden. Hier is meer te zien: wa autoverzekering goedkoopste

Scroll to top