ANWB Autoverzekering

Wat Kost Autoverzekering

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de meest geschikte verzekering voor je auto. Of de verzekering voor je auto met de betere condities. Of die

Een aanvullende autoverzekering vergelijken

Naast debasisdekking van de autoverzekeringheb je de mogelijkheid om een aanvullendeautoverzekering te kiezen. Je kuntbij bijna alleautoverzekeraars kiezen uit de volgende aanvullende autoverzekeringen:

Schadeverzekering inzittenden

Een gebrekenverzekering inzittenden betaalt deuiteindelijk geleden schade van de inzittendendie in jouw auto zatengedurende hetongeluk. Ook hier maakt het niet uitwie er schuldig is.

Een gebrekenverzekering inzittenden is eenuitbreiding van de autoverzekering. Die bescherming biedt tegen immateriëleen niet-lichamelijke schade na een ongeluk. Vrijwelaltijd is dit een bescherming maximaal 1miljoen euro. Met een inzittendenverzekering regel je dat je goede dekking hebt alser een ongelukis gebeurd.

Rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen of verhaalrechtsbijstandverzekering

Als je een geschilt in relatie tot je auto hebt, kun je juridische hulpgebruiken. Dit kan een conflict zijn alsgevolg van een ongeval, maar bijvoorbeeld tevens een geschil met jeautogarage. Enerzijds kun je danjuridische hulp aanvragen waarbij ersprake is van juridisch advies als er sprake is van eenrechtszaak en anderzijds kun je bijstandverwerven als je schade wilt verhalenbij de wederpartij. Dit laatste wordt vergoedt als je een verhaalrechtsbijstandverzekering voorauto’s hebt afgesloten.

De verschillende soorten autoverzekeringen

Er zijn verschillende soorten autoverzekeringen die u kunt afsluiten. Een autoverzekering is verplicht, maar ukunt zelf kiezen welke type autoverzekering u kiest. Dit kan nogbest moeilijk zijn, daarom hebben wij alles opeen rij gezet.

Autoverzekering

Een autoverzekeringis verplicht wanneer een auto op de openbare weg staat. Ook indien u deze auto niet gebruikt, moet hetverzekerd zijn. Alleen auto’s die echt binnen staan en nietgebruikt worden hoeven niet per se verzekerd te worden. Er zijn verschillendetypen autoverzekeringen:

  • WA,
  • WA+ beperkt casco
  • WA+ volledig casco.

Ook is het mogelijk om nog extraverzekerd te zijn. Wat er exact wordt verzekerd isafhankelijk van de verzekering die u aangaat.Hoe duur een verzekering is, hangt af van hetsoort verzekering die u afsluit en het bedrijf waaru die afsluit.

De WA autoverzekering

De WA autoverzekeringis minimaal verplicht voor iedereauto. Het maakt niet uit wat u voor een auto heeft, u moet deze sowiesoverzekeren met WA. Bij een WA verzekering wordt schade aan andere auto’sverzekerd.Eigen schade aan uw eigen voertuig isechter niet verzekerd.

WA+ beperkt casco autoverzekering

De WA+ beperkt casco is een uitgebreidere autoverzekering dan de WA autoverzekering.Dit houdt in dat er meer wordt verzekerd. Zo wordt ook schade aan deeigen auto uitbetaald.Dit geldt echter niet voor alle claims.U kunt namelijk schade zoals diefstal of een slippartij nietbetaald krijgen. De meeste consumenten kiezenvoor een WA+ Beperkt Casco verzekering wanneer de auto tussen de drie tot 8 jaar oud is.

WA+ volledig casco

De Wa+ volledig casco is een autoverzekering die u vooral kunt afsluiten wanneer de verzekeringnemer een splinternieuweauto gekocht heeft. De WA+ volledig casco isnamelijk de meest uitgebreide autoverzekeringdie u kunt hebben. Eigenlijk wordt iedere schade wel vergoed,behalve wanneer deze is ontstaan door slijtage en ouderdom, of wanneer u onderinvloed heeft gereden.

Aanvullende verzekeringen

Er zijn meerdere extraverzekeringen af te sluiten. Dit kan interessant zijn als u niet gelijkeen duurdere W+ volledig casco wilt, maar wel bepaalde zakenhiervan belangrijk vindt. Zo is het een mogelijkheidom u extra te verzekeren voor inzittenden bij eenschade, of kunt u bijvoorbeeld het glas extra verzekeren zodat ookruitschade wordt gedekt. Bij het afsluiten van uw verzekering kunt u precieszien welke extra mogelijkheden er allemaal zijn.

No-claim korting

Hoe langer u rijdt zonder schade, hoemeer korting u kunt krijgen op uw autoverzekering. Deze schadevrije jaren kunnen voor een groot voordeel zorgen en uwordt dan dus beloond voor het schadevrij rijden. Dit wordt niet door alleverzekeraars geboden. Hier is meer te zien: wat kost autoverzekering

Scroll to top