de goedkoopste autoverzekering

Zakelijke Autoverzekering Vergelijken

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de meest geschikte verzekering voor je auto. Of de autoverzekering met de betere voorwaarden. Of die

Opzegtermijn autoverzekering

De opzegtermijn van autoverzekeringen is bij elke verzekeringsmaatschappijanders geregeld. Meestal is heteen 24 uren, een maand, maar een jaar komtook wel voor. Voor verzekeringsmaatschappijen die zijnaangesloten bij het Verbond vanverzekeraars geldt eenalgemenecontracttermijn van ten hoogste 12 maanden. Na die 12 maanden mag je per dagannuleren met een opzegtermijn van 30 dagen.Wil je overstappen? Check dan eerst even de opzegtermijn van je autoverzekering.

Autoverzekering

In beginsel kunt u een autoverzekeringop basis van de volgende 3 basisdekkingen kiezen;

  • WA
  • WA-Plus
  • WA-Casco

ernaast kunt u extrabeschermingen nemen, zoals automobilistenhulp in het binnenland of een inzittendenverzekering.

FBTO heeft een unieke nieuwe wijze van verzekerenmet de Internet Autoverzekering. Uregelt alles zelf online, waardoor de maandprijsextra laag is. De verzekering is tevens heel flexibel. U heeft geenjaarcontract en u kunt gauw vinden wijzigen ofannuleren.

Bij de FBTO Internet Autoverzekeringwordt uw opgebouwde no-claimkorting maandelijks verrekendin plaats van jaarlijks. Zo betaalt u dus iedere maand minder premie!

De voordelen van de FBTO Internet Autoverzekering zijn:

  • Geen jaarcontract
  •  onverwijld wijzigen, aanvullen ofopzeggen van uw polis
  • Een lage premie, die elke gebrekenvrijemaand daalt
  • Geen papieren rompslomp

Profiteer nu ook van de FBTO Internet Autoverzekering!

Bereken hier uw premie!

Een autoverzekering afsluiten

Een autoverzekeringkunt u afsluiten bij meerdere verzekeringsmaatschappijen. Zorgervoor dat u dit zo snel mogelijk doet wanneer u een nieuwe auto hebtgekocht. U kunt het beste de verschillende providersmet elkaar vergelijken, zodat u precies weet wat er is verzekerd en wat niet.Bekijk ook wat alle optionelezaken zijn en probeer in te schatten of udit nodig hebt. Voor jongemensen zijn er ook speciale verzekeringen, en kijk hier ook goedwelke zaken er allemaal zijn. De premie voor de premie kan best veelverschillen. Het afsluiten van een verzekering kunt usimpel online doen. Dit is doorgaans niet heel moeilijk.

Kostprijs autoverzekering berekenen

Het berekenen van de kostprijs voor de autoverzekeringhangt van veel elementen af. Hieronder lees je meerover de belangrijkste factoren waarmee rekening gehoudenwordt als de maandprijs van de autoverzekeringberekend wordt.

WA verzekerd, WA + Beperkt casco of WA + Volledig casco

Een belangrijke keuze die je moet maken bij autoverzekeringen vergelijken is welkedekking je wilt. Hieronder vind je de verschillen tussen deze dekkingen.

Alleen WA autoverzekering
Als je uitsluitend een WA verzekering hebt dan wordtalleen de schade betaald die jij veroorzaakt hebt bijanderen. Indien je eigen auto ook schade heeft dan zal de autoverzekering dit niet dekken. Dit is demeest voordelige autoverzekering die je kunt hebben en dekt om die reden ook veelminder.

WA + Beperkt casco autoverzekering
Bij deze dekking wordt schade veroorzaakt door jou bij anderen uitbetaalden eventuele schade aan je eigen auto wat veroorzaakt is door inbraak,diefstal, storm of brand. Schade die jijzelfveroorzaakt hebt aan je eigen auto zal niet betaaldworden.

WA + Volledig casco autoverzekering
Dit is de meest uitgebreide autoverzekeringdie je kunt afsluiten. Met deze dekking wordt ook schade die jij veroorzaakthebt aan je eigen auto vergoed.

Is een goedkope autoverzekering aan te raden?

De goedkoopste autoverzekering vind jedoor te kiezen voor een ‘Alleen WA dekking’ te kiezen. Zoalshierboven beschreven staat zijn veel schades niet gedekt. Om die reden hoefteen goedkope autoverzekering nietdirect de beste keuze te zijn. Door bij ons een autoverzekering te vergelijken vind je welgemakkelijk de goedkoopste autoverzekeringdie past bij de gewenste dekking. Of je nu ‘Alleen WA verzekerd’‘WA+ Beperkt casco’ of ‘WA + Volledig casco’ kiest, viaons vind je altijd de meestgoedkope autoverzekering aangepastop jouw persoonlijke situatie. Hier is meer te zien: zakelijke autoverzekering vergelijken

Scroll to top